flexibel bouwen

Flexibel bouwen: de oplossing voor leegstand in Noord- en Oost-Nederland

Een woningtekort? In Noord- en Oost-Nederland is dat niet aan de orde. In dit deel van Nederland dreigt juist leegstand en verpaupering. Er is namelijk steeds meer vraag naar geschikte huizen voor jongeren, gezinnen en senioren, maar op hetzelfde moment daalt het voorzieningenniveau. Om deze problemen aan te pakken en woningcorporaties te ondersteunen, kan flexibel bouwen een oplossing vormen. Wat is er aan de hand en hoe biedt flexibel bouwen een uitkomst? Wij leggen uit waarom.

Onvoldoende middelen voor aanpassingen

Op veel plekken in het noorden en oosten van het land dreigt leegstand. Het zorgstelsel is veranderd: steeds meer kwetsbare mensen blijven zelfstandig wonen, terwijl de woningen en voorzieningen hier vaak niet op voorbereid zijn. Woningcorporaties hebben onvoldoende middelen en mogelijkheden om bestaande woningen aan te passen en noodzakelijke investeringen te doen in buurten, wijken en dorpen, zo blijkt uit hun campagne. Dit terwijl zij mensen met een laag inkomen een passende en betaalbare woning moeten kunnen bieden. 

Gemakkelijk aan te passen

Dankzij flexibel bouwen kunnen woningen relatief gemakkelijk aangepast worden. Zo kunnen deze woningen verkleind worden, een nieuwe indeling krijgen of zelfs compleet verplaatst of verwijderd worden. Deze manier van bouwen is dus duurzaam en energiezuinig. Daarom wordt flexibel bouwen ook wel duurzaam bouwen genoemd. Hierdoor kan een huis dat eerst geschikt was voor jongeren bijvoorbeeld getransformeerd worden tot een seniorenwoning. 

flexibel bouwen

Bouwtijd

Een ander voordeel van flexibel bouwen is de kortere bouwtijd. Dit komt omdat de gebouwen worden opgebouwd uit losse modules die in fabrieken alvast geproduceerd worden. Flexibel bouwen kan daarnaast ook voor de rest van het land een uitkomst bieden. Hier heerst immers nog steeds een groot woningtekort. Volgens de staat van de woningmarkt 2020 van de Rijksoverheid moeten er tussen 2020 en 2030 in totaal 845000 woningen gebouwd worden. De innovatieve bouwmethode van flexibel bouwen kan op een snelle manier een bijdrage leveren aan het bouwen van deze woningen.

Innovatief

Een voorbeeld van een bouwer die met flexibel bouwen werkt is Jan Snel. Dit bedrijf bouwt en levert wereldwijd hoge kwaliteit huisvestingsoplossingen. Dankzij de innovatieve en modulaire bouwmethode wordt er efficiënter en productiever gebouwd in eigen fabriekshallen. Het voordeel is dat dit niet direct te zien is aan het gebouw zelf, maar het wél grote voordelen biedt. Zo wordt er slimmer, sneller en schoner gebouwd.