Op de werkvloer

De arbeidsmarkt trekt weer bij

Uitzendbureaus zitten flink in de lift

Het gaat weer goed met de economie. Zowel in Nederland als in het buitenland is flinke groei waar te nemen. Dit heeft natuurlijk gevolgen op een flink aantal gebieden. Zo zijn bedrijven bijvoorbeeld aan het groeien. Zij hebben meer personeel nodig. Dit personeel moet ergens gevonden worden. Een branche als die van uitzendbureaus plukt hier de vruchten van. De uitzendbranche is daardoor de afgelopen tijd een van de sterkst groeiende sectoren van het land geweest. Zakelijke dienstverlening is immers op dit moment zeer belangrijk om de groei van de economie verder te kunnen faciliteren.

Al langere tijd

De groei van uitzendbureaus is niet nieuw. De laatste jaren is de sector kwartaal na kwartaal groter geworden. Dit geldt overigens ook voor bijvoorbeeld de branches accountancy, de advocatuur en consultancy. Van al deze sectoren is de uitzendbranche echter de snelst groeiende van allemaal. In de komende jaren zullen ook flinke groeicijfers geproduceerd kunnen worden. Dit is allemaal te danken aan het feit dat er groei is in andere branches. Dit wordt op de uitzendbranche geprojecteerd. Dit is niet alleen maar goed nieuws, het brengt immers ook verschillende uitdagingen met zich mee. Zo moeten de uitzendbureaus zelf ook invulling aan hun groei zien te geven.

 

Groei in flexibele arbeidsrelaties

Dat uitzendbureaus meer werk hebben is ook te danken aan het feit dat er steeds meer op een andere manier naar arbeidsrelaties wordt gekeken. Waar in het verleden vaste relaties de norm waren is die norm steeds verder en verder verschoven naar flexibele arbeidsovereenkomsten. Dit is een trend die niet snel weer zal omkeren. Uitzendbureaus hebben hier profijt van. Het in vaste dienst nemen van werknemers is niet meer van deze tijd. Werkgevers proberen dit zo veel als mogelijk is te voorkomen. Een voorbeeld hiervan is het inhuren van uitzendkrachten. Dit is onder meer nodig om personeelskosten laag te houden.

 

De branche ontwikkelen

Het is voor uitzendbureaus belangrijk om ook zelf in ontwikkeling te blijven. Zoals de personeelskosten voor vast personeel door werkgevers zo veel als mogelijk is gedrukt worden, zo willen zij dit ook met de kosten voor uitzendkrachten doen. Dit betekent dus dat er noodzaak is om de prijs zo laag als mogelijk is te houden. Uitzendbureaus dienen daardoor dus voortdurend innovatief bezig te zijn. Een voorbeeld hiervan is de steeds verder doorgevoerde digitalisering van de branche. De toetredingsdrempel is daardoor laag en de concurrentie hoog. Dit is voor werkgevers, de klanten van de bureaus, positief voor de prijsontwikkeling.

 

De toekomst

Er zijn wel belangrijke zaken waar de branche een oplossing voor moet vinden voor de komende jaren. Zo is er in de wereld een sterke automatisering gaande. Dit heeft vooral gevolgen voor banen van lager opgeleide werknemers. Deze banen worden meer en meer overgenomen door machines, computers en robots. Het probleem hierbij is dat dit deel van de arbeidsmarkt op dit moment een omvangrijk deel van het aanbod van uitzendbureaus betreft. Wanneer deze banen niet meer bestaan, dan zal dit de bureaus dus ook raken in hun groei en hun noodzakelijkheid. Hier moeten dan ook oplossingen voor worden aangedragen.

 

Andere problemen

Er liggen meer problemen op de loer. Niet alleen automatisering is een gevaar. Ook standaardisering en digitalisering hebben een flink effect op de arbeidsmarkt. Hoe gemakkelijker producten te vervaardigen worden, des te minder specifiek opgeleid personeel hier voor nodig zal zijn. Dit betekent dus ook dat uitzendkrachten om deze reden minder in trek zullen raken. De groei die in de aankomende jaren dus gerealiseerd zal worden, zal juist op de langere termijn dan weer opgeslokt kunnen worden. Uitzendbureaus dienen hier dan ook nu al mee aan de slag te gaan zodat zij niet voor verrassingen komen te staan wanneer de situatie verandert.

Het pakket aan diensten

Veel uitzendbureaus zijn op dit moment dan ook druk bezig met het ontwikkelen van het pakket aan diensten dat zij aan kunnen bieden. Niet alleen het aanbieden van personeel, maar bijvoorbeeld ook het aanbieden van planning rondom personeel is hier een voorbeeld van. Het geven van trainingen en opleidingen is een ander voorbeeld. Het technisch uitzendbureau Zuidgeest.nl is hier een goed voorbeeld van, zij verzorgen cursussen om de inzet van medewerkers te verbreden en te optimaliseren. Net als begeleiding rondom ziekteverzuim en re-integratieprocessen. De komende jaren zal deze ontwikkeling zich alleen maar steeds verder voortzetten. Op deze manier kunnen uitzendbureaus ook in de toekomst van toegevoegde waarde blijven zijn. De diensten die het aanbiedt zal alleen maar verder uitbreiden.