flexibel bouwen

Flexibel bouwen: de oplossing voor leegstand in Noord- en Oost-Nederland

Een woningtekort? In Noord- en Oost-Nederland is dat niet aan de orde. In dit deel van Nederland dreigt juist leegstand en verpaupering. Er is namelijk steeds meer vraag naar geschikte huizen voor jongeren, gezinnen en senioren, maar op hetzelfde moment daalt het voorzieningenniveau. Om deze problemen aan te pakken en woningcorporaties te ondersteunen, kan flexibel […]